Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks


Dec 28, 2018

Tredje avsnittet av Upgrit Talks handlar om biohacking. Mattias Ribbing och Jonas Bergqvist ger en enklare introduktion till och förklarar vad biohacking innebär.