Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks


Jun 18, 2021

Wille är ute och handlar lunch vilket gör att Jonas Bergqvist och Petra Boumedienne tar över studion! I det här avsnittet diskuteras det om hur du på bästa sätt kan hantera förändringar i livet. #upgrityourhealth