Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks


Jul 6, 2021

Fasta är ett av de vassaste hälsoverktygen mot metabola obalanser, cancer, åldrande och låg-gradiga inflammationer. Under människans evolution har vi aldrig haft rik tillgång på mat 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, och att avstå från kalorier under ett visst tidsfönster är förknippat med många hälsovinster. Lyssna på Jonas Bergqvist och Petra Boumedienne prata om fasta och vem fasta passar för. #upgrityourhealth