Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks


Jul 9, 2021

Chaga, Lion's Mane och Reishi är tre svampar som Petra Boumedienne, funktionsmedicinsk hälsoterapeut, kommer prata om. Vilka ger avslappning och välmående? Vilka ger hormonbalansering och vilka ger oss fokus? Missa inte vilka egenskaper dessa svampar har och hur de fungerar i din kropp.