Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks

Dec 28, 2018

Tredje avsnittet av Upgrit Talks handlar om biohacking. Mattias Ribbing och Jonas Bergqvist ger en enklare introduktion till och förklarar vad biohacking innebär.


Nov 20, 2018

Upgrit Talks är en ny programserie och podd som handlar om hälsa och välmående, fysisk och mental prestation och en hel del Biohacking. I avsnitt 2 fokuserar vi på MCT-olja och hur du kan ge hjärnan snabb energi. Medverkande är Matthias Ribbing och Jonas Bergqvist.


Nov 20, 2018

Premiäravsnittet av Upgrit Talks. Upgrit Talks är en ny programserie och podd som handlar om hälsa och välmående, fysisk och mental prestation och en hel del Biohacking. I första avsnittet tar vi bland annat upp paleokost och nya förhållningssätt till olika dieter, hälsohets och stress. Medverkande är...