Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks


Nov 20, 2018

Premiäravsnittet av Upgrit Talks. Upgrit Talks är en ny programserie och podd som handlar om hälsa och välmående, fysisk och mental prestation och en hel del Biohacking. I första avsnittet tar vi bland annat upp paleokost och nya förhållningssätt till olika dieter, hälsohets och stress. Medverkande är Matthias Ribbing och Jonas Bergqvist.