Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks


Jun 21, 2021

6 av 10 har idag problem med magen och det blir allt vanligare. Med andra ord är du inte ensam OCH det går att fixa. Petra Boumedienne, funktionsmedicinsk hälsoterapeut hos Upgrit, berättar för oss tillsammans med Wilhelm Nordenfelt hur vi kan gå till väga.