Preview Mode Links will not work in preview mode

Upgrit Talks


Jun 14, 2021

Lyssna på Wille och Jonas prata om D-vitamin och hur det inte endast är ett vitamin utan det är även ett viktigt hormon som påverkar alla vävnader i vår kropp!